Zápis ze školské rady dne 10. 9. 2020

Přítomni za školskou radu:  pan Řehák – předseda ŠR Mgr. Z. Piknová (ZŠ) Přítomní zástupci rodičů a přátel školy:  1.A – paní Wohanková  2.A – paní T. Kejla 3.B – paní M. Pěnkavová 4.A – paní L. Přikrylová 4.B – paní Švendová 5.A...

Zápis ze školské rady 5.11.2019

Přítomni za školskou radu:  pan Řehák – předseda ŠR Mgr. Z. Piknová (ZŠ) pan M. Knotek (OÚ) Přítomní zástupci rodičů a přátel školy:  Mgr. Z. Najvárková – ředitelka ZŠ Mgr. T. Vítková – zástupkyně ředitelky ZŠ 1.A – paní Kejla 2.A...

Školská rada 4.6.2019

Zápis ze školské rady dne 4. 6. 2019 Přítomni: pan Řehák – předsedapaní učitelka Z. Piknová1.B – paní Pěnkavová2.A – paní Přikrylová2.B – paní Švendová3.A – pan Vlček4.A – paní Trnobranskápaní V. Kotíkovápaní asistentka M....

Školská rada 11.9.2018

Zápis ze školské rady dne 11. 9. 2018 Přítomni:Mgr. Zdeňka Piknová (za školu), Marcela Petránková (za školu – zapisovatelka) Zástupci tříd:paní Wohanková Chylíková (5. tř.), paní Trnobranská (4. tř.), paní Přikrylová (2. A), pan Řehák (2. B) Nepřítomni a...