Dnešní den Země dětem nabídl 10 stanovišť, která se týkala ochrany naší Země. Na základě získaných informací si každý doplnil svůj lapbook. Připravená stanoviště se týkala například recyklace, udržitelnosti, koloběhu vody, důležitosti ochrany včel, ohrožené druhy…. Děti pracovaly skvěle, vzájemně spolupracovaly a pomáhaly si při plnění úkolů.