O škole

 

PRACOVNÍCI ŠKOLY KONZULTACE
Mgr. Zuzana Najvárková ředitelka školy reditelka@zsuhonice.cz ST 7:00-10:00
Mgr. Jana Mrštná třídní učitelka 1.A mrstna@zsuhonice.cz ÚT 7:15-7:45 po domluvě
Mgr. Ivan Bartoš třídní učitel 3. A bartos@zsuhonice.cz po domluvě
Mgr. Martina Fifková třídní učitelka 2. A fifkova@zsuhonice.cz PO 7:15-7:45 po domluvě
Mgr. Emília Kopolovcová třídní učitelka 2. B asistentka pedagoga kopolovcova@zsuhonice.cz ÚT 7:15-7:45
Bc. Lenka Hrdinová  třídní učitelka 4. A hrdinova@zsuhonice.cz po domluvě
Bc. Eva Říhová třídní učitelka 5. A rihova@zsuhonice.cz po domluvě
Bc. Jiří Smíšek

třídní učitel 2. B asistent pedagoga

smisek@zsuhonice.cz po domluvě
Mgr Zdeňka Piknová učitelka piknova@zsuhonice.cz po domluvě
Anna Zelená učitelka AJ zelena@zsuhonice.cz PO 7:15-7:45 
Ing. Martina Broučková asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD martina.brouckova@atlas.cz
Jindřiška Radotínská asistentka pedagoga asistentka ředitelky j.radotinska@email.cz
Eva Voráčková asis.ped., vedoucí vychovatelka ŠD evam.vorackova@seznam.cz
Bc.A. Denisa Peterová asistentka pedagoga  peterova@zsuhonice.cz
Věra Čelikovská ŠD kalupynka@seznam.cz
Mgr. Kateřina Babinská asistentka pedagoga babinska@zsuhonice.cz
Radka Kročáková, Dis. vedoucí učitelka MŠ radka.krocakova@email.cz msuhonice@zsuhonice.cz 
Soňa Šimková učitelka MŠ sonadrazdanska@seznam.cz
Linda Stefanovová učitelka MŠ linda.stefanovova@gmail.com
Bc. Martina Gabanyi učitelka MŠ
Bc. Marcela Petránková, Dis. provozářka ŠJ petrankova@zsuhonice.cz
Edita Bendová školnice, uklízečka MŠ eda.bend@gmail.com
Martina Hrabová školnice, uklízečka ZŠ
Jana Palková kuchařka
Vlasta Vrzáková kuchařka
Kamila Slabochová kuchařka
Monika Kupková kuchařka
Mgr. Zuzana Bobeková školní psycholog sdílený psycholog v rámci akčního plánu MAP I.