Přítomni za školskou radu: 

pan Tomáš Řehák – předseda ŠR

Mgr. Ivan Bartoš (ZŠ)

Přítomní zástupci rodičů a přátel školy: 

1.A – paní Renata Matic

3.A – paní Vendula Holičková

4.B – paní Marcela Pěnkavová

5.B – paní Zuzana Pechová

paní Marcela Petránková – zapisuje průběh ŠR

Hosté: 

nebyli 

Omluveni: 

za školskou radu – pan Buchetka (OÚ)

2.A – paní Helena Wohanková 

4.A – paní Jitka Sedláčková

5.A – paní Lenka Přikrylová

Projednaný program:

  1. Škola v Drahelčicích – svazková škola Modrý vrh plánuje otevření základní školy od 1.9.2025. Týkalo by se to našich letošních druhých ročníků. Obec Drahelčice má na svém obecním webu odkaz na prezentaci nové školy.
     
  2. Rekonstrukce topení v naší škole se plánuje na letní prázdniny 2023
  3. Návrh na příští zástupce rodičů do školské rady – budeme rádi za úhonické rodiče, kteří mají trvalý pobyt v Úhonicích. 
  1. Diskuse ohledně založení rodičovského spolku z Úhonic