Přítomni za školskou radu: 

pan Tomáš Řehák – předseda ŠR

Mgr. Ivan Bartoš (ZŠ)

Ing. Hana Knight (OÚ)

Přítomní zástupci rodičů a přátel školy: 

1.B – paní Mirka Flimelová
2.A – paní Renata Matic

3.A – paní Helena Wohanková

4.A – paní Marcela Petránková – zástup za paní Vendulu Holičkovou

5.B – paní Marcela Pěnkavová

Marcela Petránková – zapisuje průběh ŠR

Hosté: 

Radek Chylík – OÚ

Omluveni:  

1.A – paní Johana Vaňková
4.A – paní Vendula Holičková

Nepřítomni: 

5.A – paní Jitka Sedláčková

Projednaný program:

 1. Změna zástupce rodičů ve ŠR ve třídě 1.B
  Paní Mirka Flimelová je nyní zástupcem rodičů v 1.B za pana Pavla Kotrče. 
 1. Kvalita obědů
  Pan Řehák nadnesl téma kvality obědů v naší školní jídelně. Jídlo je občas přesolené a studené. Rodiče nejsou spokojeni s jídlem jako jsou “Těstoviny s kečupem”, sekaná s bylinkami a lečo.
  Vzhledem k neustálému zdražování potravin není vyloučeno, že škola bude muset od září 2024 opět zdražovat ceny obědů.
  Byl vznesen požadavek na vyšší cenu u vyšších ročníků (4. a 5. třídy), aby děti měly možnost mít větší porce. Tento požadavek vysvětlila M. Petránková tím, že děti větší porce dostávají a kdykoliv si mohou přidat.
  Dorovnání záloh na stravné, vzhledem k vyšší ceně oběda od 1. 1. 2023, bude řešit M. Petránková individuálně s jednotlivými rodiči.   
  Zástupci rodičů se v jednotlivých třídách zeptali, zda mají rodiče nějaké ohlasy nebo špatné zkušenosti s obědy.
  Zpětnou vazbu mají nahlásit e-mailem společnou komunikací všem účastníkům ŠR.
   
 2. Otázka zavedení elektronických žákovských knížek
 3. 15. 4. 2023 – akce “Ukliďme Česko” – sraz v 9:15h před obecním úřadem v Úhonicích
 4. 22. 4. 2023 možnost pro rodiče vyzkoušet si oběd ve školní jídelně. Letáček byl rozdán na třídních schůzkách. 
 1. 12. 5. 2023 – beseda o záchranné službě a první pomoci ve Stodole od 18:00 – 20:00 hodin