Pro zájemce ZŠ

se uskuteční ve středu 19. dubna 2023 od 13:00 – 18:00

Pokud někdo z budoucích prvňáčků v tomto termínu nemá možnost k zápisu přijít, kontaktujte nás na tel. č. 731 581 779 nebo e-mailem zsuhonice@seznam.cz

K zápisu přiveďte budoucího prvňáčka a přineste:

– RODNÝ LIST žáka

– OBČANSKÝ PRŮKAZ zákonného zástupce

– případně potvrzení o povoleném odkladu školní docházky pro školní rok 2022/2023

– vyplněné formuláře:

  • Žádost o přijetí
  • Žádost o odklad
    (Při žádosti o odklad šk. docházky je nutné předložit doporučení pediatra i doporučení příslušného školského poradenského zařízení.)
  • UPOZORNĚNÍ – můžete použít formuláře, které obdržíte automatickým e-mailem při potvrzení elektronické přihlášky.

ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠENÍ DĚTÍ K ZÁPISU
(Přihlašování bude spuštěno 15.března a ukončeno dne 18. dubna)

Desatero pro rodiče

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU
Kritéria pro přijetí dítěte

Upozornění: Dle nového občanského zákoníku je potřebná účast obou rodičů (podpisy na dokumentech).