Dnešní angličtina byla naprosto k „sežrání“. Děti si během výuky uvařily své palačinky. Vše bylo ovšem pod vedením anglicky mluvících „kuchařek“. Nejlepší byl závěr hodiny, kdy bylo potřeba vše sníst.