Jednání školské rady ze dne 14.9.2023

Přítomni za školskou radu:  pan Tomáš Řehák – předseda ŠR Mgr. Ivan Bartoš (ZŠ) Ing. Hana Knight (OÚ) Přítomní zástupci rodičů a přátel školy:  2.B – paní Mirka Flimelová3.A – paní Renata Matic 4.A – paní Helena Wohanková 5.A – Vendula Holičková 2.A –...

Třídní schůzky 14.9.2023

seznámení se školním řádem SRPŠ školská  rada – složení 1.A  třída zvolí zástupce do šk.rady (ostatní třídy – potvrzení stávajících zástupců) souhlasy dle GDPR – týká se jen některých žáků 1. třídy konzultační hodiny – sdělí třídní učitelé + info na webu...

Zápis ze školské rady dne 13. 4. 2023

Přítomni za školskou radu:  pan Tomáš Řehák – předseda ŠR Mgr. Ivan Bartoš (ZŠ) Ing. Hana Knight (OÚ) Přítomní zástupci rodičů a přátel školy:  1.B – paní Mirka Flimelová2.A – paní Renata Matic 3.A – paní Helena Wohanková 4.A –...

Co nás čeká v měsíci září 2023

4.9. 8:00 slavnostní zahájení školního roku – v prostorách tělocvičny/hřiště – dle počasí Ve dnech 5.-7.9. probíhají ve všech třídách adaptační dny. Třídní učitelé připravují aktivity, které kladou důraz na vzájemnou důvěru, podporu a komunikaci. Celý...

Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

a plán na první týden školního roku Vážení rodiče, prarodiče, přátelé školy, milí žáci, Srdečně Vás zveme na zahájení nového školního roku, které se koná v pondělí 4. září v 8:00 na školním hřišti. První školní den je důležitým okamžikem v životě našich dětí. Pokud...