Přítomni za školskou radu: 

pan Tomáš Řehák – předseda ŠR

Mgr. Ivan Bartoš (ZŠ)

Ing. Hana Knight (OÚ)

Přítomní zástupci rodičů a přátel školy: 

2.B – paní Mirka Flimelová
3.A – paní Renata Matic

4.A – paní Helena Wohanková

5.A – Vendula Holičková

2.A – paní Johana Vaňková

Kateřina Babinská – zapisuje průběh ŠR

Omluveni:  

Nepřítomni: 

  1. Neuzavřená kauza Jiří Smíšek

Zástupkyně agentury, která pořádala lyžařský kurz není ochotná dorazit na jednání se zástupci OÚ Úhonice. Je nutné tuto kauzu definitivně uzavřít. Během školního roku proběhly na škole i ŠvP kontroly, které byly na anonymní udání. Poslední kontrolu provedla inspekce MŠMT. Žádná z kontrol neshledala žádá vážná pochybení nebo nedostatky ze strany školy. Paní Ing. H. Knight přislíbila, že toto téma znovu otevře na veřejném zasedání OÚ, které se bude konat 27.9.  a bude o výsledku informovat školskou radu. Zároveň na jednání nadnesla, že by bylo vhodné rodiče seznámit se skutečností, že na škole proběhla inspekce MŠMT, která neshledala žádné zásadní nedostatky. 

  1. Elektronické žákovské knížky

Opět byla projednána otázka zavedení elektronických ŽK. Názory na tuto otázku se různí. Většina přítomných problém v papírové podobě ŽK nevidí. Přínosem by byla spíše možnost elektronického omlouvání dětí nebo zavedení elektronické peněženky aj. Vzhledem k velmi náročnému předešlému roku, zatím tato otázka nebyla řešena. 

  1. Přístavba školy

OÚ informoval, že v současné době nemá finance a s přístavbou proto zatím nepočítá. Paní Ing. H. Knight přislíbila, že i toto téma otevře na veřejném zasedání OÚ dne 27.9. Rodiče vidí problém v tom, že není zcela jasné, co znamená 30% garance přestupu žáků do školy v Drahelčicích. Mezi obcemi totiž neexistuje žádná smlouva, jedná se pouze o příslib.

  1. Nový ŠVP

Předsedovi ŠD panu Řehákovi byl předán ke schválení nový ŠVP.