Pro zájemce MŠ

Vážení rodiče a zákonní zástupci.
Dovolte mi informovat Vás o zápisu do mateřské školy v ZŠ a MŠ Úhonice, který se bude konat 16. května. od 14:00 h. v učebně MŠ.

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy. Vyhlášená kritéria ze dne 22.3.2017 odpovídají současnému stavu. Škola bude postupovat podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií. Škola přednostně přijímá děti ze spádové oblasti.

Kritéria -zde.

Při zápisu je nutno předložit:

1.Vyplněnou žádost o přijetí na předtištěném formuláři s lékařskou zprávu o zdravotním stavu dítěte potvrzenou pediatrem (zdravotní způsobilost včetně potvrzení o absolvování stanovených očkování).

2. Rodný list dítěte k nahlédnutí.

3. OP zákonného zástupce k nahlédnutí.

Formulář žádosti o přijetí dítěte do MŠ je možno vyzvednout ve škole po telefonické domluvě na 311 678 489 nebo ke stažení na webových stránkách školy – zde.

K zápisu se dostaví žadatel – zákonný zástupce s potřebnými doklady (účast dítěte není nutná).

Těšíme se na Vás.