GDPR

Základní škola a Mateřská škola Úhonice, jako správce osobních údajů, zpracovává údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS kdgminw, emailem na adrese zsuhonice@seznam.cz nebo poštou na adrese Základní škola a Mateřská škola Úhonice, ulice Kateřinská 43, 252 18 Úhonice.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Kateřina Babinská, tel. č. 731 581 779, email: babinska@zsuhonice.cz, k zastižení ve škole každý den od 8 – 14 hodin.