Přítomni za školskou radu: 

pan Tomáš Řehák – předseda ŠR

Mgr. Ivan Bartoš (ZŠ)

Přítomní zástupci rodičů a přátel školy: 

2.A – paní Renata Matic

3.A – paní Helena Wohanková

4.A – paní Vendula Holičková

5.A – paní Jitka Sedláčková

5.B – paní Marcela Pěnkavová

paní Marcela Petránková – zapisuje průběh ŠR

Hosté: 

Mgr. Zuzana Najvárková

Nepřítomni: 

Mgr. Oldřich Buchetka – za školskou radu (OÚ)

5.A – paní Jitka Sedláčková

5.B – paní Marcela Pěnkavová

Projednaný program:

  1. Škola v Drahelčicích – svazková škola Modrý vrch
    máme informace, že v současné době žádají o pomoc s financováním školy vzhledem k nárůstu cen. 
  1. Rekonstrukce topení (radiátorů) v naší škole se plánuje na letní prázdniny 2023
  2. Paní ředitelka Mgr. Zuzana Najvárková představila návrh na rozšíření prostoru (zvětšení prostoru co se týká místností), aby se vzdělávání více “zkulturnilo”, zpříjemnilo, aby bylo více prostoru pro děti a jejich učitele. Nyní je kapacita školy zcela naplněna a škola tzv. praská ve švech. Pokud by k rozšíření došlo, prvořadá je otázka stravování ve škole, tzn. změna kuchyně a jídelny.
  3. Informace ohledně založení Rodičovského spolku Úhonice – spolek začal pracovat a v jednotlivých třídách budou rozdány lístečky s kontakty. Rodiče mají možnost se o spolku dozvědět více. Připravují se webové stránky. 

Na třídních schůzkách (po skončení školské rady) byli dodatečně zvolení zástupci rodičů z 1. tříd:
1.A – paní Johana Vaňková

1.B – pan Pavel Kotrč