Zápis z jednání školské rady dne 2.11.

Přítomni za školskou radu: pan Tomáš Řehák – předseda ŠR Mgr. Ivan Bartoš (ZŠ) Ing. Hana Knight (OÚ) Přítomní zástupci rodičů a přátel školy: 2.B – paní Mirka Flimelová3.A – paní Renata Matic 5.A – paní Vendula Holičková 2.A –  paní Johana Vaňková 1.A...