Jednání školské rady ze dne 11.4. 2024

Přítomni za školskou radu:
pan Tomáš Řehák – předseda ŠR
Mgr. Ivan Bartoš (ZŠ)
Ing. Hana Knight (OÚ)
Přítomní zástupci rodičů a přátel školy:
2.B – paní D. Capriati
3.A – paní R. Matic
4.A – pan Z. Lukeš
5.A – paní V. Holičková
2.A – paní J. Vaňková
K. Babinská – zapisuje průběh ŠR

Omluveni: Tomáš Čapek

Program:
1. Konkurzní řízení na ředitele školy
2. Navýšení rozpočtu na nepedagogické pracovníky
3. Zápis do první třídy

 1. Konkurzní řízení na ředitele školy
  a) Za člena komise z řad členů zastupitelstva obce byla navržena paní Vágnerová, která nominaci odmítla a navrhla paní Knight, která s nominací souhlasila. Zatím nedostala od zastupitelstva obce žádnou reakci.
  b) Za školu byla do komise tajnou volbou nominována Mgr. Jana Mrštná, která s nominací souhlasila.
  c) Termín odevzdání přihlášek je do 6.5.
  d) Paní Knight vznese na zasedání obce dne 25.4. dotaz, kdy budou oznámeni kandidáti.
  e) Současná ředitelka školy Mgr. Z. Najvárková se rozhodla své působení na škole ukončit. Nebude působit v žádné funkci školy.
  f) Do konkurzu se přihlásí jeden z členů současného pedagogického sboru.

2. Zápis do první třídy

a) Zápis proběhne dne 17.4. od 13:00 do 18:00

b) Pro školní rok 2024/25 bude otevřena jedna třída s kapacitou 24 žáků

3. Navýšení rozpočtu na nepedagogické pracovníky

a) Dne 28. 3. byla OÚ Úhonice odeslána žádost o dofinancování provozních zaměstnanců školy.