4. ročník

Dokončíme Unit 11 – budeme číst na straně 74.
Začneme se učit otázky začínající na WH- WHERE, WHAT, HOW MANY
Budeme se učit rýmovat – viz písnička str 75 /cv 7 a příloha
Každý z vás nakonec složí svojí sloku naší písničky.
V pracovním sešitě budeme pracovat strana 46 cv 5 a 6 a str 47/cv. 8
Toto všechno zvládneme  při našich on-line hodinách v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 9:30 a 10:00 (podle skupin)
Na on-line výuku navazuje práce na  nástěnce Padlet. 
Těším se na Vás

Mgr. Zuzana Najvárková

Týden 30.3.- 3.4. konverzace
Projekt „My house“
– Vytvořte na papír formátu A3 váš dům se všemi místnostmi a nábytkem, který v místnostech je (alespoň nějakým :)). Dům můžete nakreslit, použít lepidlo, vyrobit ho do prostoru, zkrátka jak se vám chce. 🙂 
– Jednotlivé místnosti pojmenujte a napište k nim název (koupelna = bathroom…)
– V každé místnosti si vyberte nejméně tři kusy nábytku, které anglicky pojmenujte a anglický název k němu napíšte (př. pohovka = sofa…). 
– S celým obrázkem budeme pracovat i v následujícím týdnu.
Pokud máte možnost, svoje dílo můžete vyfotit a fotografii poslat na email prochazkova@zsuhonice.cz
Budu se těšit!
+ dobrovolné úkoly (pokud se vám bude chtít)
Pokud máte možnost připojit se na internet, procvičte si slovní zásobu především na téma „nábytek“ pomocí hry v následujícím odkazu:

Práce pro týden 23.-27.3.

V tomto týdnu budeme pokračovat v pochopení rozkazovacího způsobu. Prac. sešit str 44/ cv 2
Vypracuj list  v příloze a zkus cvičení z nástěnky 
V učebnici na str 71 pokračuj s cvičení č.7
Do sešitu napiš věty, co si myslíš, že Wendy dělá v jednotlivých ročních obdobích. Nezapomeň na koncovku -s u slovesa, když používáš pro 3. osobu jednotného čísla.
Zopakuj si měsíce , do kterých ročních období patří – str. 71 cv. 6 a v prac. sečitě str 44 cv 1
Skupina p.uč.Najvárkové se sejde při „vyučování na dálku“ v úterý, středu a čtvrtek v 9:30.
Ať se Vám daří
p.uč. Vedralová a Najvárková
16. – 20. 3.
Český jazyk
učebnice – strana 67/ cvičení 2,3 ústně
                                           cvičení 4  – 6 slov do cvičného sešitu ( určit pád a vzor )
PS velký – strana 20/ cvičení 1 – celé
                    strana 21/ cvičení 2 – celé
                                         cvičení 3
                    strana 23 – celá
Matematika
učebnice – strana 96/ cvičení 4 a, 106/ cvičení 2 – vše do sešitu geometrie
                      strana 105/ cvičení 2, str.106/4, str.108/ 7 a 12 , str.109/ 21 – 4 příklady, str.111/ 6 – 4 příklady – tohle vše do cvičného sešitu zezadu. U počítání obvodů nezapomínat na vzorečky.
Vlastivěda
učebnice – strana 6  – přečíst
PS strana 3,4
dějiny udatného českého národa díl 1,2,3
Pokud budou děti chtít, podívat se na film Cesta do pravěku a Osada havranů-
V příloze je zápis do sešitu, ten prosím nalepit do sešitu a nakreslit obrázek k učivu,
Přírodověda
učebnice – strana 44 – 47 podívat a přečíst
PS – strana 38

Anglický jazyk 16. – 20. 3.

V tomto týdnu zkusíme pochopit a naučit se, jak se tvoří rozkazovací způsob – ROZKAZ A ZÁKAZ
K tomu vám bude sloužit pracovní list v příloze (případně k vyzvednutí v MŠ)
– vysvětlení a krátké procvičení.
Z učebnice si na straně 70 přečtěte komiks – cvičení 3
Nová látka je na straně 71 cvičení 5 – zkuste vytvořit rozkazy a zákazy.
Zrovna tak v pracovním sešitu na straně 45 cvičení 3 – vyber správné příkazy a zákazy a napiš pod jednotlivé obrázky.
HVĚZDIČKOVÝ ÚKOL NAVÍC  – poslouchej pokyny, které ti říkají doma a zkus je přeložit.
Spoustu her a procvičování najdeš na gamestolearnenglish.com
Přejeme hodně zdaru
p.uč.Vedralová a Najvárková
Konverzace
Zopakujte si slovíčka na téma nábytek. K zopakování poslouží pracovní list, který naleznete v příloze. K jednotlivým obrázkům zapište číslo, které je u správného názvu v tabulce. K obrázku můžete zapsat také český název. Potom všechna anglická slovíčka najděte v osmisměrce.
Př. Obrázek židle – zapíšete k němu číslo 5 – chair (číslo je u anglického slova v tabulce). Pokud chcete, zapíšete si k obrázku i česky „židle“ a potom slovíčko „chair“ vyhledejte v osmisměrce.