Přijatí žáci s registračním číslem:

5420227920221002022
5520228120221012022
5620228220221022022
5720228520221032022
5820228720221202022
6420228820221212022
6520229120221222022
6620229220221232022
6920229420221252022
7220229520221272022
7320229820221282022
7820229920221302022

Žáci s odkladem povinné školní docházky:

8020221172022
9720221182022
11620221192022

Pozastavené správní řízení

622022 

Nepřijatí žáci s registračním číslem vylosovaní v pořadí:

1. 6820229.   126202217. 1242022
2. 59202210. 70202218. 762022
3. 129202211.  90202219. 962022
4. 71202212.  67202220. 752022
5. 84202213. 93202221. 772022
6. 60202214. 74202222. 1072022
7. 61202215. 86202223. 832022
8. 89202216. 632022 

Nejpozději do 31.5.2022 rozhodne ředitelka školy o přijetí k základnímu vzdělávání dětí, které čekají na vyšetření školní zralosti a zákonní zástupci podali žádost o přijetí.

V Úhonicích 27. dubna 2022

                                                                                Mgr. Zuzana Najvárková

                                                                                        ředitelka školy