3.4.    Velikonoční stezka – projdeme si dopoledne stezku s úkoly připravenou

          spolkem Hlavně hravě (děkujeme vám za přípravu!)

5.4.    Taneční program – ukázka tance Kalimba (hrazeno z Fondu rodičů)

11. 4. Pečeme, vaříme – ovocný špíz

17.4. Zápis předškoláků do 1. třídy od 13:00 do 18:00

– na stránkách školy najdete potřebné

informace a dokumenty (záložka pro zájemce ZŠ), kde se můžete

elektronicky přihlašovat do 16.4.2024

19.4. Muzikoterapie se Zuzkou  

21.4. – 25.4. Líhnutí kuřátek – během tohoto týdne budeme mít v MŠ umístěnou

          líheň, ve které budeme sledovat, jak dlouho se kuřátka klubou na svět, co

k tomu potřebují, jak reagují po vylíhnutí atd. (hrazeno z Fondu rodičů)

25.4. Pečeme, vaříme – zvířátkové sušenky

30.4. Čarodějnický den plný zábavy a kouzlení (prosíme, připravte svému dítěti

vhodné čarodějnické oblečení na převlečení)

Program s hady (hrazeno z Fondu rodičů) – děti se dozví zajímavá fakta o

hadech, využijeme spoustu pomůcek (3D puzzle, projektor, figurky,

knihy, karty), budeme pozorovat vzorky kůží pod mikroskopem a

samozřejmě bude i ukázka živých nejedovatých, klidných hadů (hroznýš,

krajta, užovka, korálovka…)