ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY 2021/2022

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ: V souvislosti s aktuálními protiepidemiologickými opatřeními je organizace zápisu do 1.třídy 2021/2022 upravena tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, byly respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků....