Na letošní den učitelů již tradičně žáci páté třídy dostali příležitost zkusit si jaké je to být učitelem. Nejdříve si museli předem udělat pečlivou přípravu každé hodiny, kterou prodiskutovali s třídními učiteli. Pak vše probrali s paní ředitelkou na „provozní poradě“. A dnes vyučovali český jazyk, matematiku a prvouku. Byl to moc hezký den.