Poděkování všem sponzorům a dobrodincům

NAŠI SPONZOŘI A DOBRODINCI Velké poděkování všem rodičům našich žáků a přátelům naší školy, kteří i v letošním školním roce 2016/2017 svými příspěvky a dary zkvalitnili a zpříjemnili jak prostory naší školy tak i jednotlivé akce. DĚKUJEME: všem rodičům, kteří nám...

SBÍRKA "PRO ANIČKU"

S VELKOU RADOSTÍ OZNAMUJEME UKONČENÍ SBÍRKY NA REALIZACI NÍZKÉHO ZÁBRADLÍ PRO HANDICAPOVANOU HOLČIČKU A OSTATNÍ DĚTI MALÉHO VZRŮSTU. DÍKY VAŠÍ SOLIDARITĚ A ŠTĚDROSTI JSME JIŽ ZÍSKALI POTŘEBNÉ FIN. PROSTŘEDKY A MOHLI TAK ZADAT ZÁBRADLÍ TRUHLÁŘŮM DO VÝROBY. TERMÍN...