NAŠI SPONZOŘI
A
DOBRODINCI

Velké poděkování všem rodičům našich žáků a přátelům naší školy, kteří i v letošním školním roce 2016/2017 svými příspěvky a dary zkvalitnili a zpříjemnili jak prostory naší školy tak i jednotlivé akce.

DĚKUJEME:

všem rodičům, kteří nám pomohli s organizací na stanovištích při vánočních a velikonočních dílničkách, školním kinu a v kavárně

rodičům Matěje Salavy zprostředkování krásného vánočního setkání s Michalem Nesvatbou

rodičům Sáry Heclové, Vítka Fengla, Sebíka Knight za materiál a odměny do 1. třídy

rodičům Maxe Střilky, Kuby Juráska, Sáry Zikmundové a Natálky Kommové za dary do 2.třídy

tatínkovi Elišky Hálkové za pomoc na lyžařském kurzu

rodičům Péti Kučery, Aničky Vadászové, Matěje Salavy, Marka Maňase za drobné dárky na odměny a materiál

za finanční dary na různé školní akce (nábytek, sportovní vybavení, sociální fond)
rodičům Míši Hübschmanové
rodičům Filipa Lišky
rodičům Terezky Myslivečkové
rodičům Jůlinky Radotínské
rodičům Honzíka a Terezky Kropáčkových
rodičům Sáry Zikmundové
rodičům Kačenky a Káji Kučerových
rodičům Jakuba Juráska
rodičům Vojty Šulce
rodičům Adélky Dětkové
rodičům Arnošta Floriána

rodičům Maxe Střilky za vánoční stromek

rodičům Kačenky a Káji Kučerových za sladkosti na Mikuláše

za dary do tomboly rodičům Jůlinky Radotínské, Ondry a Daníka Petříkových, Matěje Salavy, Vojty Šulce, Matouše Tomáška, Sáry Heclové, Vítka Fengla, Natálky Sedláčkové, Samči Drábkové, Míši a Marka Švestkových

rodičům Vojty Šulce za kancelářské potřeby

všem rodičům, kteří se zapojili do akce DÁRKY DĚTEM DO DĚTSKÉHO DOMOVA V UNHOŠTI (a hodně z vás nám pomáhalo i balit obrovské množství dárečků:-)

rodičům Terezky Myslivečkové za dárky pro děti – odměny na školu v přírodě

všem rodičům za účast na sběru druhotných surovin

tatínkům a dědečkům za pomoc se „stěhováním“

panu Bendovi za sponzorský dar

paní Kopáčkové odměny pro děti do ZŠ, MŠ i ŠD

rodičům Aničky Haškové za materiál do školy a pomoc při hodinách pracovní a výtvarné výchovy

panu J. Kaše za finanční příspěvek na „Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi“

za poskytnutí materiálu do školy, školky a školní družiny

rodičům Verči Trnobranské
rodičům Natálky Sedláčkové
rodičům Sáry Zikmundové
rodičům Kuby Juráska
rodičům Marka Maňase
rodičům Elišky Hálkové
rodičům Emily Schönfeld
rodičům Matěje Salavy
rodičům Adélky Barákové
rodičům Jůlinky Radotínské
rodičům Sebastiana Knight
rodičům Ondry a Daníka Petříkových

všem rodičům za pomoc s realizací návštěvy naší partnerské školy Grange Park
zapůjčení lehátek
donešení potravin
pomoc při BBQ party
poskytnutí dárků, suvenýrů a finančních příspěvků

rodině Davídkových za CATERING pro návštěvu z Londýna

p. Stibůrkovi za maso na dnešní grilování

panu Salavovi za zapůjčení ozvučení

Poděkování obecnímu úřadu Úhonice za podporu

Omlouváme se a děkujeme všem, které jsme v tomto dlouhém seznamu opomněli.
A moc děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli na organizaci a zdárném průběhu zahradní slavnosti.
Děkujeme za zapůjčení grilů, jejich obsluhu a donešení potravin a nápojů.