Dnes jsme se s dětmi ještě v rámci „Dne Země“ zapojili do úklidu obce Úhonice. Každá třída měla vymezenou určitou část obce, kterou si vylosovala. Počasí nám přálo a děti ze zapojily s nadšením. Sesbírané odpadky v pytlích pak odvezli zaměstnanci OÚ k likvidaci. Bylo to krásné dopoledne spojené s užitečnou věcí. Děti si uvědomily, že když každý z nás odhodí malý odpadek, je z toho během chvíle celý pytel. Všechny pracanty čekala následující den sladká dortíková odměna.