S VELKOU RADOSTÍ OZNAMUJEME UKONČENÍ SBÍRKY NA REALIZACI NÍZKÉHO ZÁBRADLÍ PRO HANDICAPOVANOU HOLČIČKU A OSTATNÍ DĚTI MALÉHO VZRŮSTU.

DÍKY VAŠÍ SOLIDARITĚ A ŠTĚDROSTI JSME JIŽ ZÍSKALI POTŘEBNÉ FIN. PROSTŘEDKY A MOHLI TAK ZADAT ZÁBRADLÍ TRUHLÁŘŮM DO VÝROBY.

TERMÍN SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ VÁM VČAS SDĚLÍME. BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT.

ŠKOLSKÁ RADA A PED. SBOR ZŠ ÚHONICE