• hodnocení průběhu vzdělávání
 • neformální setkání 19.10. „Buřtování“ – děkujeme za společné povídání
 • zprávy ze školské rady
 • PODEPSANÉ OBLEČENÍ
 • Přihlášky na plavání 2024 – povinné pro 3. a 4. ročník (první hodina plavání 11.1., dále od 9.2. každý pátek – bližší info na přihlášce)
 • od 18.10. probíhá přípravka na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia – vede p. uč. Bartoš (říjen ’23- duben ’24) vždy ve středu od 13:00
 • 3.11. školní KINOKAVÁRNA  dětské představení 16:30 Esa z pralesa 2
 • 7.11. vánoční focení
 • 10.11. SVATOMARTINSKÉ SVĚTÝLKO 16:30 lampiónový průvod
 • 16.11. veletrh zemí – gym. J.Ortena Kutná Hora – výlet 4. a 5. třída
 • 17.11. státní svátek
 • 1.12. Vánoční dílničky  – kdo má možnost darovat chvojí (jedlové), prosím, obraťte se na p. as. Babinskou
 • 3.12. 17:00 zpívání „Rozsvěcení vánočního stromu“ vybrané děti
 • Prosíme rodiče, kteří mohou poskytnout sponzorské dary do TOMBOLY či na MIKULÁŠE, obracejte se na p. Radotínskou (radotinska@zsuhonice.cz)     
 • Info pro rodiče žáků 5.roč. k příjímacímu řízení na SŠ (víceletá gymnázia) plánovaná schůzka 6.2.2024 v 17 hod v učebně 5.A
 • lyžařský kurz 14.-19.1. bližší informace  – p. uč. Smíšek
 • info plánovaná škola v přírodě 10.-14.6. Bedřichov (třídní učitelé)
 • probíhá soutěž „ZIMNÍ KRAJINA“ – soutěžní práce přijímáme do 4.12. (organizují žákyně 5.třídy)
 • 9.12. v 17:00 vernisáž děl, adventní posezení
 • 17.12. Adventní koncert 15:00 v kostele v Úhonicích
 • VÁNOČNÍ RADOST – Ve spolupráci s dětským domovem v Unhošti budeme plnit dětská přání (p.as.Radotínská) a pro radost obyvatelům doma důchodců v Unhošti připravíme vánoční přání (p.uč. Fifková)