1.3. MASOPUST VE ŠKOLE

3.3. Lyžařský výlet – Zadní Telnice   

10.3. Finanční gramotnost ve spolupráci s ČSOB

16.3. Den otevřených dveří 14:30 – 17:00

21.3. Ponožkový den – podpora dětí s Downovým syndromem

BAREVNÝ TÝDEN 22. – 25.3.

Úterý- zelené

Středa – žlutá

Čtvrtek – červený

Pátek – modrý

28.3. DĚTI UČÍ DĚTI – Den Učitelů – 5.A a 5.B třída

30.3. ukončení projektů pro projektovou olympiádu

         5.B výlet Vyšehrad – Praha hravě

31.3. Noc s Andersenem (2.A, 3.A, 4.B) s večerní / noční návštěvou knihovny