Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 je od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 zakázána osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Distanční vzdělávání bude probíhat od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020.

Výuka bude probíhat dálkově podle  pravidel dálkového vzdělávání 

Konkrétní rozvrh pro on-line hodiny bude sdělen třídními učiteli. Zahájení synchronní výuky určí učitelé, nejpozději však od 19.10.2020.

S případnými dotazy se obracejte na jednotlivé učitele i ředitelku školy e-mailem. Odpověď je samozřejmostí, nejdéle však do 48 hodin.

Na základě novelizace školského zákona je účast žáků na distanční výuce povinná. Absence na videohodině se bude evidovat jako absence. Proto je potřeba ji omlouvat jako při prezenční výuce. Pokud mají žáci problém s internetovým připojením, případně nemají přístup k PC, notebooku nebo tabletu nebo mají další potíže, které by mohly ohrozit jejich dálkové vzdělávání, spojí se rodiče mailem, telefonem nebo osobně s ředitelkou školy a domluví se individuálně na dalším postupu.

V týdnu od 26.10. do 30.10. budou prázdniny a základní škola bude kompletně uzavřena.

 Kroužky a veškeré další mimoškolní aktivity, včetně kroužků a aktivit pro děti, které ve škole konají jiné subjekty, jsou od  12.10. do 30.10. zrušeny.