Naši žáci se dnes s dvoudenním předstihem účastní „Noci s Andersenem“. Noc s Andersenem je akce knihoven na podporu dětského čtenářství, která se koná u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře, Hanse Christiana Andersena, který se narodil 2. dubna 1967. Tento den byl vyhlášen jako mezinárodní den dětské knihy. Některé třídy naplánovaly večerní čtení se čtenářskou dílnou a přespáním.