V pátek 18. 2. jsme podnikli výlet do Národního divadla a do staré Prahy. Díky odborným průvodcům jsme zjistili, že název našeho hlavního města je odvozen od slova „práh“. U Mostecké věže jsme si připomněli strašidla, která jsou se starou Prahou spojena. Objevili jsme datum, které si Karel IV. nechal vypočítat pro založení Karlova mostu, přes který jsme poté přešli. Obdivovali jsme výhled na Pražský hrad a zahlédli jsme vltavské nutrie. Viděli jsme, kam sahala povodeň v r. 2002.V Národním divadle se nám dostalo podrobných informací například o tom, že budova divadla je asymetrická a směrem dozadu se zužuje. Dozvěděli jsme se, kolik podzemních podlaží budova zahrnuje, žasli jsme, když divadlo vyhořelo a s jakým zápalem a změnami bylo obnoveno. Navštívili jsem i vyhlídkovou terasu lemovanou sochami múz a pnoucími se trigami. Prohlédli jsme si obrazovou výzdobu a základní kameny v podzemním podlaží. Víme už, proč se říká „foyer“. Počasí nám přálo a až na nákupy vyšlo vše podle plánu.