Nevšední den pro všechny, který jsme si neskutečně užili. „Nový“ pedagogický sbor nejenom že výrazně snížil věkovou hranici, ale vedl si naprosto skvěle. Žáci se chovali ke svým vyučujícím vrstevníkům s respektem a netradiční výuka je moc bavila. Za odměnu byli naši noví kolegové pozváni na „kafíčko“ do sborovny, abychom si mohli předat vzájemné zkušenosti a poznatky.