Zápis dětí do MŠ byl plánován na čtvrtek 13. května 2021. V souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeční rozšíření onemocnění COVID-19 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo opatření k organizaci k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Doba zápisu k předškolnímu vzdělávání je v naší mateřské škole stanovena na období 2.- 16. května 2021.
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením mohou rodiče doručit žádost následujícími způsoby:

1.      do datové schránky

2.      emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

3.      poštou, či prostým vhozením do poštovní schránky školy

4.      osobním podáním ve škole.

Pro příjem žádostí k přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovuji dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy žádosti budou přijímány od 2. 5. 2020 do 16.5. 2020.

Kritéria ze dne 24.3. 2021 jsou k dispozici v mateřské škole a na webových stránkách. Škola bude postupovat podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií.  Škola přednostně přijímá děti ze spádové oblasti.

Kritéria zde

Při zápisu je nutno předložit:

1. Vyplněnou žádost o přijetí na předtištěném formuláři  s potvrzením praktického dětského lékaře.

2. Kopii rodného listu dítěte.

3. Kopii OP zákonného zástupce.

Formulář žádosti o přijetí dítěte do MŠ je možno vyzvednout ve škole po telefonické domluvě na 731 581 779 nebo ke stažení zde.