POHÁDKA O koblížkovi, O Otesánkovi, O kohoutkovi a slepičce

  • přečteme si další klasické pohádky, i si je zkusíme zahrát jako v divadle
  • stále se věnujeme lidskému tělu, zdravé stravě a zimním sportům
  • vysvětlíme si nové pojmy a dozvíme se něco z oblasti starých řemesel i dnešních zaměstnání (cukrář, dráteník, kovář, pekař, zedník, kominík…)
  • procvičíme si lesní i domácí zvěř a jejich mláďata, řekneme si rozdíly mezi lesem přes den a v noci, rozdíly mezi lesem v zimě a v létě
  • na procházkách pozorujeme změny v přírodě a půjdeme ke krmelci s potravou pro zvířátka
  • při výtvarných činnostech procvičíme ruku (uvolňovací cviky), rádi si umažeme i ruce, takže budeme používat prstové barvy i např. otisky houbičkou, razítka. Trénovat budeme stříhání.
  • zacvičíme si u pohybových her s projektem Sokol a na konci února si užijeme karneval v maskách!
  • zazpíváme si písničky Koblížek, Běží liška, Já do lesa nepojedu, Pec nám spadla, Pekař peče housky a další