Přítomni
Pí. učitelka Piknová (za školu)
P. Salava (předseda)
Pí. Kotíková (za obec)
zástupci tříd:
Pí. Wohanková Chylíková
P. Řehák
Pí. Přikrylová
Pí. Říhová

Nepřítomni
P. Vlček
Pí. Trnobranská

Program
1. Příprava na 110. Výročí školy (září 2018)
Návrhy a nápady na upomínkové a reklamní předměty
Návrh na dílničky k 110.výročí školy

2. Kolem 11.5. plánovaný koncert, výtěžek na renovaci dveří nebo raději na přípravu upomínkových předmětů k 110.výročí školy ?????

3. Diskuze k možné (budoucí) sbírce na renovaci vchodových dveří školy (rozpočet 90.000,-Kč)

4. 10.1. zasedání zastupitelstva obce – informace k nové škole – v tělocvičně školy od 18:30

5. Další školská rada před třídními schůzkami 12.4. v 16:30

6. Pochvala panu Salavovi, že má vlastní pantofle 

7. Různé