ROZHODNUTÍ ZE ZÁPISU  DO 1. TŘÍDY KONANÉHO DNE 19.4.2017

Přijatí žáci s registračním číslem:

232017
362017
552017
242017
372017
562017
252017
392017
572017
272017
412017
582017
282017
422017
592017
292017
432017
612017
302017
442017
622017
312017
462017
632017
322017
472017
642017
332017
482017
662017
342017
502017
682017
352017
522017

Žáci s odkladem povinné školní docházky:

262017
492017
402017
542017
452017

Nejpozději do 31.5.2017 rozhodne ředitelka školy o odkladu nebo přijetí dětí, které čekají na vyšetření školní zralosti a byly v naší škole v daný den u zápisu.

V Úhonicích 3.5.2017

Mgr. Zuzana Najvárková
ředitelka školy