Zasedání školské rady 1.11.2016

Školská rada 1.11.2016

Přítomni:

P. Salava (předseda)
Pí. Kotíková (za zřizovatele)
Pí.Piknová (za pedagogický sbor)
P. Vlček (zástupce 1.třídy)
Pí. Trnobranská (zástupce 2.třídy)
Pí.Chylíková (zástupce 3.třídy)
Pí. Šulcová (zástupce 5.třídy)
Host :
Z.Najvárková, ředitelka školy

Nepřítomni:
Pí. Říhová (zástupce 4.třídy)

Program :

Předseda školské rady podepsal „Výroční zprávu“
Diskuse k nutnosti a možnostem stavby nové školy
Diskuse nad novými náměty pro školskou radu a školu
Poptávka po větvích na „Vánoční dílničky“ (25.11.2016)
Rekapitulace plánovaných aktivit školy

Školská rada děkuje všem rodičům, kteří podporují aktivity školy.

V Úhonicích, dne 1.11.2016