Program:

  • Výroční zpráva školy – její projednání
  • Informování o další možné realizaci dětského hříště
  • Různé

Zapsala: Z. Piknová