Na dnešní školské radě bylo projednáno následující:

  • Stále se řeší projekt „Školní hřiště", sbírka školy stále trvá.
  • Ve spolupráci s obcí řešíme situaci dopravy před školou, možnost umístění semaforu v blízkosti školy, vše s ohledem na bezpečnost dětí.
  • Ředitelka školy upozornila obec na požadavky rodičů, nevyhovující spojení 4.a 5. ročníku, řeší se
  • Upozornění na vyzvedávání dětí – školní dozor odvede děti do šatny, kde si žáky přebírají rodiče a dále za ně nesou zodpovědnost; škola nezodpovídá za žáky, kteří odcházejí po vyučování domů.
  • pí Tatíčková si domluví schůzku se zástupci jednotlivých tříd a přednese požadavky školské rady.
  • Seznámení se s výroční zprávou školy
  • Informace o vyzvedávání dětí po skončení provozu ŠD

Zapsala:
Radka Tatíčková

Na vědomí:
Obecní úřad Úhonice
Ředitelka školy Mgr. Jana Dvořáková