Dnes děti ve skupinkách luštily osm hádanek spojených se svátkem Tří králů. Cílem bylo získat indice pro vyluštění tajenky. Všechny týmy nakonec dospěly ke zdárnému výsledku.