Během druhého projektového dne se žáci seznámili s dalšími oblastmi vědy a techniky. Na jiných stanovištích si mohli vyzkoušet jaké je to být módním návrhářem nebo kuchařem. Postupně tak každý žák projde všech deset stanovišť a získá přehled o vývoji lidstva a vlivu vzdělávání na budoucnost a směřování naší společnosti.