Kategorie: Školská rada, Aktuality

Školská rada 4.6.2019

Zápis ze školské rady dne 4. 6. 2019


Přítomni:
pan Řehák - předseda
paní učitelka Z. Piknová
1.B - paní Pěnkavová
2.A - paní Přikrylová
2.B - paní Švendová
3.A - pan Vlček
4.A - paní Trnobranská
paní V. Kotíková
paní asistentka M. Petránková

Nedostavili se:
1.A - paní Sedláčková
5.A - paní Chylíková


Projednáno:
1. Nová budova pro II. stupeň ZŠ Úhonice - čeká se na rozhodnutí OÚ
2. Zahradní slavnost - se koná 25. června od 17 do 20 hodin. Jako každý rok, prosíme rodiče o donesení občerstvení, každý podle svých možností a úvahy :-)
3. Zábradlí před školou - zástupci ŠR požádají OÚ o opravu a o uzavření (vyplnění) zábradlí tak, aby bylo pro děti bezpečné
4. Oplocení na hřišti sousedící s farou - informujeme, že se v těchto dnech opravuje
5. Venkovní učebna - připravujeme pro děti na výuku i pro aktivity školní družiny. Prosíme rodiče o pomoc a spolupráci (kdo má možnost, např.: zajištění dřeva, betonu,...). Navrhovaný rozpočet je 80 - 100 tis. Kč. Realizace plánovaná o prázdninách

 

print Formát pro tisk