Kategorie: Aktuality

DOTAZNÍK PRO RODIČE

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za odevzdané dotazníky do schránky školy. Rádi bychom Vás požádali, abyste tam vždy zakroužkovali, jakou třídu Vaše dcera/syn navštěvuje. Spousta odevzdaných dotazníků to bohužel nemá a pro nás je potom těžké vzít si z toho zpětnou vazbu, když se ptáme na četnost domácích úkolů, spokojenost a komunikace s třídním učitelem apod... Tyto otázky byly mířeny přímo na třídy.

Moc děkujeme za Vaši spolupráci a přejeme pěkné letní dny.

print Formát pro tisk