Kategorie: Aktuality

Třídní schůzky 8.11.2018

- hodnocení žáků
- 9.11.školní kinokavárna - pro děti: 16:30 Hotel Transylvánie 3, pro dospělé: 19:30 Tátova volha

- 12.11. 16:30 lampiónový průvod
- Školní fotografování - Vánoční 12.11. MŠ, 13.11.2.+4.+5.tř, 15.11.1.+3.tř
- 13.11. projekt „Jsem Laskavec" 2.A třída - útulek Svárov
(povezeme vepřové uši)

- od 31.10. probíhá přípravka na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia - vede p.uč.Šťovíčková (listopad- duben cena 300 Kč) vždy ve středu od 13:00


- od 16.11. probíhá pravidelná výuka plavání 3.-5.třídy - každý pátek
- 19.11. divadlo Hybernia - muzikál „Královna Kapeska" odjezd v 8:00 návrat cca v 13:45 (oběd ve škole) (2.A + 5.tř + vybrané děti 3.a4.tř.)

- 30.12. Vánoční dílny (15 - 18 hod) - pomoc rodičů vítána, kdo má možnost darovat chvojí (jedlové, smrkové), prosím, obraťte se na p. uč. Šťovíčkovou
- sponzorské dary do TOMBOLY, na MIKULÁŠE

- vánoční zpívání - rozsvěcení stromu na návsi 2.12.
- vánoční koncert 16.12. v kostele ( prosíme rodiče vybraných dětí o potvrzení účasti)
- adventní výlet do Drážďan 6.12.2018 ještě 12 volných míst - platba do 23.11.2018
- 14.12.Vypouštění lampiónů s přáním Ježíškovi - 15:00 (100%rozložitelné)

- Info k příjímacímu řízení na SŠ

- lyžařský kurz se koná 19.-26.1.2019 (1 MÍSTO VOLNÉ)

- ÚŘEDNÍ : Oznámení o změně výše stravného v režimu školního stravování od 1.1.2019 - CENA OBĚDA 25KČ

- UPOZORNĚNÍ - ve Svárově lákali děti do auta

- TELEFONY - zákaz používání telefonů žáky v areálu školy

- DVEŘE - zavírání při odchodu- pomozte zvýšit bezpečnost vašich dětí

- informace k financování rozšíření kapacity ZŠ na web.stránkách obce Úhonice, složka „připravované projekty" http://www.uhonice-obec.cz/assets/File.ashx?id_org=17324&id_dokumenty=59750
výstavba nové školní budovy - korespondence mezi obcemi http://www.uhonice-obec.cz/assets/File.ashx?id_org=17324&id_dokumenty=59748

 

print Formát pro tisk