4. 9.    Vítáme nové kamarády 😊

5.9.   Divadlo Kolem a kolem – O Jeníčkovi a Mařence (bude hrazeno z fondu  

 rodičů)

5. 9.     Třídní schůzky od 17, 00 hodin v prostorách MŠ (třída Berušek)

11.9. 1. lekce plavání

14. 9.   Program plný písniček Ententýky (bude hrazeno z fondu rodičů)  

15. 9.   Výstava drobného zvířectva v Rudné

18.9. 2. lekce plavání

25.9. 3. lekce plavání

26.9. Drakiáda – přineste si svého draka a pojďte se pobavit

  s ostatními a poznat i další prostory školky

Od 16:00 do 18:00 na zahradě MŠ (drobné občerstvení vítáno)

28. 9.    Státní svátek – MŠ uzavřena

29.9.    Ředitelské volno – MŠ uzavřena