V prosinci 2011 skončilo funkční období dvěma členům školské rady. Během ledna byla obecním zastupitelstvem jmenována za zřizovatele opět paní V.Kotíková. Z řad pedagogů byla na pedagogické radě dne 24.1. znovu zvolena Z.Piknová.

Složení školské rady :

zástupce rodičů            Ladislav Podzemský          předseda

zástupce zřizovatele     Vlasta Kotíková

zástupce pedagogů      Zdeňka Piknová

 

Zapsala :  Jana Dvořáková