SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH PŘI ZÁPISU 10.5.2018 DO MŠ

Přijaté děti jsou uvedeny pod registračními čísly:

902018
1112018
922018
1012018
1052018
1072018
1022018
882018
852018
862018
872018
1132018
1082018
982018
932018

 

Seznam nepřijatých

992018
1042018
842018
892018
1092018
952018
912018
1032018
972018
942018
1002018
962018

 

V Úhonicích 16.5.2018 Mgr. Zuzana Najvárková