Dnes proběhlo školní kolo recitační soutěže, které navazovalo na třídní kola. Z každé třídy pak postoupilo několik nejlepších žáků. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích – první třída, druhá a třetí třída, čtvrtá a pátá třída. Pro porotu, která se skládala z vybraných pedagogů a zástupců žáků z jednotlivých tříd, to byl těžký oříšek, rozhodnout, který z účastníků je ten nejlepší. Během měsíce března proběhne okresní kolo v ZŠ Rudná, kterého se budou účastnit výherci jednotlivých kategorií. Už teď se moc těšíme.