a plán na první týden školního roku

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé školy, milí žáci,

Srdečně Vás zveme na zahájení nového školního roku, které se koná v pondělí 4. září v 8:00 na školním hřišti.

První školní den je důležitým okamžikem v životě našich dětí. Pokud máte možnost, doprovoďte své děti a prožijte si tento sváteční den spolu. Přijďte nejpozději v 7:50 do vestibulu školy, naši stávající žáci se shromáždí na školním hřišti a s 1. zvoněním školního roku v 8:00 paní učitelky odvedou naše prvňáčky na školní hřiště k slavnostnímu uvítání. (v případě nepříznivé předpovědi Vás budeme informovat e-mailem o změně místa slavnostního zahájení školního roku)

Po přivítání všech školáků a uvítání prvňáčků si učitelé odvedou své školáky do tříd k prvnímu povídání a setkání v novém školním roce. 4. září se žáci nepřezouvají.

Prvňáčci po slavnostním zahájení školního roku odejdou pod vedením paní učitelky a paní asistentky do své třídy. Rodiče prvňáčků pak budou mít možnost dozvědět se podstatné informace o školní družině. Ke konci první hodiny budou vítáni v 1. třídě, kde si mohou své prvňáčky vyfotografovat. První den doporučujeme prvňáčkům si přinést aktovku, aby jim to na fotografiích patřičně slušelo.

Pedagogický sbor v novém školním roce:

  • 1. třída – Mgr. Jana Mrštná, Mgr. Kateřina Babinská
  • 2.A – Mgr. Martina Fifková, Bc.A. Denisa Peterová
  • 2. B – Mgr. Emília Kopolovcová, Bc. Jiří Smíšek
  • 3. třída – Mgr. Ivan Bartoš, Ing. Martina Broučková
  • 4. třída – Bc. Lenka Hrdinová, Eva Voráčková, Jindřiška Radotínská
  • 5. třída – Bc. Eva Říhová

Školní jídelna je v provozu již od prvního dne. Ke stravování první den je nutné se přihlásit u třídních učitelů.

Školní družina je v provozu 4.9. od 9:00 do 17:00. V dalších dnech od 5.9. v plném provozu včetně ranní družiny tzn. 6:45 – 7:40 a 11:45 – 17:30.

První školní dny 5.-8.9.2023:

Ve dnech 5.-7.9. budou pro žáky 1.-5. ročníku nachystány „adaptační dny“. Třídní učitelé připravují aktivity, které kladou důraz na vzájemnou důvěru, podporu a komunikaci. Celý týden budou žáci 2.-5. ročníku končit dopolední program v 11:45. Na něj navazuje školní družina, která je do 8.9. přístupná pro všechny, kdo potřebují.

Prvňáčci mají zkrácené vyučování – v úterý do 9:45, pak mohou s rodiči odcházet domů nebo využít školní družinu do oběda nebo do odpoledních hodin. Ve středu bude prvňáčkům končit vyučování v 10:50, pak mohou s rodiči odcházet domů nebo využít školní družinu do oběda nebo do odpoledních hodin. Ve čtvrtek a pátek 7.-8.9. budou prvňáčci končit dopolední program společně s ostatními spolužáky v 11:45.

V pátek 8.9.2023 se bude konat první projektový den nového školního roku. Vyučování bude končit opět v 11:45.

Od pondělí 11.9.2023 bude vyučování podle rozvrhu.

První třídní schůzky se budou konat 14.9. od 17 hodin.

Těšíme na společný školní rok, který máme před sebou.