• hodnocení žáků
 • 31.1. UKONČENÍ 1. POLOLETÍ – vysvědčení bude rozdáváno 4.-5. vyuč. hodinu
 • 2.2. – 3. projektový den ŘEMESLA
 • 3.2. pololetní prázdniny
 • jarní prázdniny 13.-19.2.2023
 • zájem o ŠD v době jarních prázdnin – v provozu při přihlášení min.20 dětí
 • Mimořádná schůzka pro rodiče žáků 5.tř, kteří se hlásí na víceletá gymnázia, se bude konat 7.2. v 16:30 (přihlášky, zápisové lístky)
 • v týdnu 27.2.- 3.3. se bude konat recitační soutěž (třídní a školní kola) v březnu snad bude oblastní kolo recitační soutěže v Rudné, kam postupují vítězové jednotlivých kategorií.
 • ŠD – prosím, přizpůsobte oblečení aktuálnímu počasí (v případě sněhu – jedny rukavice výhradně pro ŠD)
 • Školní kroužky v druhém pololetí (přihlášení možné pouze v případě nenaplněné kapacity – v případě zájmu kontaktujte vedoucího kroužku)
 • Povinné plavání pro 3.-4. třídy, plus pro zájemce z 5. tříd (pro 5.roč cena kurzu 2500 Kč)
  Meduza Kladno, pátky od 28.4. – 23. 6. 2023 plus středa 28. 6. 2023. 
 • termín příštích tř. schůzek – 13.4.2022 od 17 hod.
 • hlásit změny zdrav. pojišťoven, trvalého bydliště
 • ZTRÁTY A NÁLEZY – PROSÍM, ROZEBERTE SI. (3.2. BUDE OBSAH KRABICE ODVEZEN DO KLOKÁNKU)
 • Připomínáme zdražení obědů v ZŠ od 1. 1. 20223 na 32 Kč/oběd
  Měsíční zálohy zatím ponecháváme na 600 Kč. 
 • Pokud někdo platil stravné a družinu na pololetí, prosíme o zaslání peněz na druhé pololetí: 
  – stravné 3000 Kč na únor – červen
  – poplatek za ŠD 1250 Kč na únor – červen
 • Agentura Kroužky v naší škole ve druhém pololetí:
  Agentura nás informovala, že koncem tohoto týdne budou rodiče, jejichž děti na kroužky chodí, informováni o možnosti přihlášení na druhé pololetí.
  Pokud budete potřebovat jakékoliv informace k chodu a organizaci kroužků, obracejte se, prosím, na paní Veroniku Grant, e-mail v.janeckova@rytmik-krouzky.cz nebo telefon 606 805 553. Webové stránky agentury jsou www.rytmik-krouzky.cz.
 • Dostali jsme nabídku od taneční skupiny Sandra 96 na taneční lekce pro děvčata školního a předškolního věku. Lekce se budou konat každé pondělí od 23.1. 2023 od 16:00 do 16:45 hod. mimo svátků a prázdnin. Na každou a i na již první taneční lekci s sebou černé sportovní oblečení a sportovní obuv.

Info od taneční mistrové: První lekce je již plnohodnotná výuka v kostýmech, které Vám přivezeme. Na první lekci dostanete přihlášku a zaplatíte 200,-Kč. Na druhou taneční lekci přinesete vyplněnou přihlášku a kurzovné a tím se dcerka stává členkou taneční skupiny. Kurzovné je 2.250,-Kč. Kapacita kurzu omezena, přijímáme předběžné přihlášky již nyní. Přihlašovat se můžete telefonicky nebo SMS na tel.: 777 099 304, 774 340 920. Více info, foto a video z lekcí a vystoupení naleznete na www.sandra96.cz.