Přejeme hodně radosti, zdraví a pohody do nového roku 2023

2. – 6.1. Lyžařský kurz Benecko (1.-5.třída)

3.1. Zahájení vyučování, 8:00 ranní shromáždění

5.1. Informační schůzky pro rodiče – termíny dle třídních učitelů

6.1. Tříkrálové soutěže – velká přestávka

9.1. ranní shromáždění

16.1. ranní shromáždění

19.1. školení sborovny KAOMAT – vyučování končí v 11:45 (kroužek Debrujářů se nekoná)

20.1. Ukončena docházka za 1. pololetí

         Poslední termín pro zaslání přihlášek na projektovou olympiádu!

23.1. ranní shromáždění, 13:45 Pedagogická rada

27.1. přednáška a workshop „Internetová bezpečnost“ (pro všechny třídy) – zajišťuje Spolek rodičů Úhonice

         18:00 – přednáška a diskuzní fórum pro rodiče a členy ped. sboru  – obecní stodola – zajišťuje a moderuje Spolek rodičů Úhonice

27.1. 10:00 odevzdání soutěžních obrázků na hasičský bál

30.1. ranní shromáždění

31.1. Končí 1. pololetí (rozdávání vysvědčení 4. – 5. hodinu)        

2.2. 3. Projektový den ŘEMESLA

3.2. Pololetní prázdniny

Jarní prázdniny 13.-19.2.