Srdečně Vás zveme na zahájení nového školního roku, které se koná ve čtvrtek 1. září v 8:00.

První školní den je důležitým okamžikem v životě našich dětí. Pokud máte možnost, doprovoďte své děti a prožijte si tento sváteční den spolu. Přijďte nejpozději v 7:50 do vestibulu školy, naši stávající žáci se shromáždí na školním hřišti a s 1. zvoněním školního roku v 8:00 paní učitelky odvedou naše prvňáčky na školní hřiště k slavnostnímu uvítání.

Po přivítání všech školáků a uvítání prvňáčků si paní učitelky a pan učitel odvedou své školáky do tříd k prvnímu povídání a setkání v novém školním roce. 1. září se žáci nepřezouvají.

Prvňáčci po slavnostním zahájení školního roku odejdou pod vedením paní učitelky do své třídy. Rodiče prvňáčků pak budou mít možnost dozvědět se podstatné informace o školní družině. Ke konci první hodiny budou vítáni v 1. třídě, kde si mohou své prvňáčky vyfotografovat. První den doporučujeme prvňáčkům si přinést aktovku, aby jim to na fotografiích patřičně slušelo.

Pedagogický sbor v novém školním roce:

  • 1.A – p.uč. Mgr. Karolína Rousová
  • 1.B – p.uč. Mgr. Kateřina Figerová, p.as. Jiří Smíšek
  • 2. třída – p. uč. Mgr. Jana Ceplová, p.as. Mgr. Kateřina Babinská
  • 3. třída – p. uč. Mgr. Miroslava Nečesalová, p. as. Eva Voráčková, p.as. Jindřiška Radotínská
  • 4. třída – p. uč. Mgr. Lenka Šťovíčková
  • 5.A – p. uč. Mgr. Ivan Bartoš, p. as. Ing. Martina Broučková
  • 5.B – p. uč. Mgr. Radka Mejtská

Školní jídelna je v provozu již od prvního dne. Ke stravování první den je nutné se přihlásit u třídních učitelů.

Školní družina je v provozu 1.9. a 2.9. od 9:00 do 17:00. V dalších dnech od 5.9. v plném provozu včetně ranní družiny tzn. 6:45 – 7:40 a 11:45 – 17:30.

První školní dny 2.-5.9.2022:

Ve dnech 2.-5.9. budou pro žáky 1.-5. ročníku nachystány „adaptační dny“. Třídní učitelé připravují aktivity, které kladou důraz na vzájemnou důvěru, podporu a komunikaci. Oba dny budou žáci 2.-5. ročníku končit dopolední program v 11:45. Na něj navazuje školní družina, která je do 9.9. přístupná pro všechny, kdo potřebují.

Prvňáčci mají zkrácené vyučování – v pátek do 9:45, pak mohou s rodiči odcházet domů nebo využít školní družinu do oběda nebo do odpoledních hodin. V pondělí bude prvňáčkům končit vyučování v 10:50, pak mohou s rodiči odcházet domů nebo využít školní družinu do oběda nebo do odpoledních hodin.

Od úterý 6.9.2022 bude vyučování podle rozvrhu.

První třídní schůzky se budou konat 8.9. od 17 hodin.

Těšíme na společný školní rok, který máme před sebou.