Vážení rodiče,

máme tady začátek nového školního roku a s ním posílám pár informací o stravování Vašich dětí a poplatcích za školní družinu.

První den mají děti pouze první vyučovací hodinu. Pokud nějaké dítě zůstane ve školní družině, bude mít zajištěn i oběd. Je tedy třeba, aby se dítko k obědu přihlásilo hned ráno u paní učitelky/pana učitele. Nebo můžete přihlásit své dítě již nyní zde petrankova@zsuhonice.cz

Dovolujeme si Vám také připomenout informace o platbách za stravné a za školní družinu.

Platba měsíčních záloh na obědy je ve výši 600 Kč. Nově máte možnost platit zálohy na stravné jednorázově na pololetí, tzn. v září pošlete platbu 3000 Kč za září až leden, pak v lednu dalších 3000 Kč za únor až červen.

Měsíční poplatek za ŠD je 250 Kč. I zde můžete zaslat platbu na celé pololetí najednou, tzn. 1250 Kč (září – leden) a pak v lednu dalších 1250 Kč (únor – červen).

Placení obědů a poplatků za ŠD je možné pouze převodem na č.účtu: 0390877309 / 0800, variabilní symbol je stejný po celou dobu školní docházky. Při ztrátě variabilního symbolu se prosím obraťte na e-mail petrankova@zsuhonice.cz.

Měsíční platby musí být na účtu k 10. dni aktuálního měsíce.

Vyúčtování máme jednou ročně v červenci. 

Odhlašovat obědy můžete telefonicky na číslo: 311 678 489 nebo 604 615 568 je v ten den do 8:00 hodin. 

Odhlašování obědů na e-mail je do 7:00 hodin v ten den na adresu: jidelnazsuhonice@seznam.cz.
E-maily, které přijdou později, budou odhlášeny až na den následující. Děkujeme za pochopení.

Prosím berte na vědomí, že omluvení nepřítomnosti žáka ve škole není odhlášení oběda ve ŠJ.

Přejeme Vám příjemné dny a těšíme se na Vás a Vaše děti.

Marcela Petránková